Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ Κ.Ε.Α.

1) Διεύθυνση κατοικίας και ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιοκτήτη ενοίκιο κλπ.)
2) Οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος ή άγαμος και μέλη οικογένειας)
3) Παροχή ΔΕΗ κατοικίας
4) Εργασιακή κατάσταση
(άνεργος ή εργαζόμενος και αρ. Μητρώου ΟΑΕΔ σε περίπτωση ανεργίας)
5) Επίπεδο εκπαίδευσης
6) Προσωπικά στοιχεία ( email, τηλέφωνο κινητό, τηλέφωνο σταθερό, )
7) IBAN λογαριασμού τραπέζης (στο όνομα του δικαιούχου της αίτησης)
8) Επιβεβαίωση οικονομικών στοιχείων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ Κ.Ε.Α.