Φοιτητικό Επίδομα Ενοικίου

Για την υποβολή αίτησης φοιτητικού επιδόματος ενοικίου χρειάζεται :

1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (φοιτητή/τριας)

2) ΑΦΜ και ΑΜΚΑ (φοιτητή/τριας)

3) ΑΦΜ και ΑΜΚΑ (πατέρα)

4) ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ

(της χρονιάς για την οποία γίνεται η αίτηση )

5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ