Αστική Ευθύνη από την λειτουργία και χρήση ΣΜηΕΑ (Drones).

drones