Ασφάλιση αγροτικών οχημάτων.

αγροτικά οχήματα

Τα αγροτικά οχήματα είναι από τα πλέον χρήσιμα εργαλεία που χρειάζεται σήμερα ένας αγρότης για τις μετακινήσεις και τις μεταφορές εξοπλισμού ή προϊόντων. Όπως κάθε όχημα που κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους, έτσι και το αγροτικό όχημα είναι υποχρεωμένο από το νόμο να είναι ασφαλισμένο.
Ειδικά τα τρακτέρ μπορούν να καλυφθούν ως οχήματα για την αστική ευθύνη από τον κλάδο αυτοκινήτου, ενώ για λάθη χειρισμού κλοπή κ .λ. π., καλύπτονται ως μηχανήματα υπαίθρου .
Το γραφείο μας παρέχει προνομιακά πακέτα και τιμές .
Πάρτε άμεσα την προσφορά για την Ασφάλεια Αγροτικών εργαλείων με ένα τηλεφώνημα.