Ασφάλιση κινδύνων διαδικτύου – HackingCyber Risks – Cyber Security Insurance

«Οι συνεχώς αυξανόμενες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και Οι κυβερνοαπειλές (Cyber Threats) είναι ενέργειες που γίνονται από τρίτους με σκοπό να έχουν πρόσβαση σε πόρους που δεν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα, να καταστρέψουν ευαίσθητες και σημαντικές πληροφορίες, να αποσπάσουν χρήματα από χρήστες ή να διακόψουν τη ροή εργασιών μιας επιχείρησης.

Oι κίνδυνοι στον Κυβερνοχώρο, αποτελούν σήμερα μεγάλη απειλή για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς και καθώς η αύξηση των περιστατικών επίθεσης και παραβίασης πληθαίνουν η ασφάλιση cyber συνιστά αναμφίβολα ένα από τα πιο σημαντικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο υπεράσπισης της φήμης της επιχείρησης ή του οργανισμού.»

ασφάλιση κινδύνων διαδικτύου