Για ιδιώτες

Στα  πλαίσια  της  εξυπηρέτησης  φορολογικών  υποθέσεων  ιδιωτών  το  λογιστικό  γραφείο  μας  με  γνώση  και  υπευθυνότητα  αναλαμβάνει :

·         Έκδοση Κλειδαρίθμου.
·         Μεταβολές Προσωπικών Στοιχείων (Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, άλλα προσωπικά στοιχεία) σε TAXIS.
·         Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ.
·         Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2.
·         Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9.
·         Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη φορολογική δήλωση.
·         Υπολογισμός Φόρων.
·         Υπολογισμών Τεκμηρίων.
·         Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών.
·         Αίτηση για Οικογενειακό Επίδομα Α21, Kοινωνικό μέρισμα, Eπίδομα πετρελαίου – θέρμανσης κ.λ.π.
·         Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.
·         Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου.
·         Κατάθεση Μισθωτηρίων σε TAXIS μέσω internet.
·         Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.
·         Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
·         Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, Tαυτότητα πληρωμής κ.λ.π.).
·         Παραλαβή φορολογικής ενημερότητας μέσω internet (σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών) ή από Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση).
·         Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων στην αρμόδια ΔΟΥ.
·         Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.
·         Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται απαραίτητο.
·         Φοροτεχνικές συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεών από πρόσθετους φόρους.
·         Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.
·         Υπολογισμός υπολοίπου κεφαλαίου προς ανάλωση, προηγουμένων ετών.
·         Απασχόληση οικιακού προσωπικού.
·         Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.
·         Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία.
Έλληνες ομογενείς – μόνιμους κατοίκους εξωτερικού
Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση σας στην Ελλάδα και την διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών. Όλες τις υποχρεώσεις σας προς την Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού ως φορολογικοί αντιπρόσωποι σας, για την πάσης φύσεως διεκπεραίωση των εργασιών σας, υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, ακινήτων, έκδοση πιστοποιητικών, ενημερότητες, πληρωμές φόρων κ.λ.π., μετά από συνεννόηση μαζί μας.
Οι νόμοι στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι αλλάζουν συνεχώς. Εμείς έχουμε την εμπειρία και το δυναμικό να διαφυλάξουμε την περιουσία σας. Επίσης σας ενημερώνουμε την στιγμή που σας ενδιαφέρει για τις τελευταίες εξελίξεις και τις τελικές αποφάσεις των νόμων.