Ειδικός Φόρος Ακινήτων: Παράταση υποβολής δηλώσεων μέχρι 30-09-2022.

ειδικός φόρος ακινήτων 30-09-2022

Σύμφωνα με την απόφαση 1062/2022 της ΑΑΔΕ, η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.), που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, ειδικά για το έτος 2022, παρατείνεται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2022.