Επίδομα Πετρελαίου

Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης

Ερώτηση 1
Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην Εφαρμογή Δικαιούχων του Επιδόματος
πετρελαίου Θέρμανσης;
Απάντηση
α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών συνδέονται
χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.
β. Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται
εναλλακτικά δίνοντας Α.Φ.Μ. και αριθμό ειδοποίησης κάποιου εκκαθαριστικού
πράξης προσδιορισμού φόρου Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος  Φυσικών Προσώπων των τελευταίων (5) πέντε ετών.
Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και τυχαίνει το όνομα χρήστη (username) να
ταυτίζεται με τον Α.Φ.Μ. σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό
τρόπο σύνδεσης.
Για αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω
των σχετικών διαδικασιών.

Ερώτηση 2
Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος
Πετρελαίου Θέρμανσης;
Απάντηση

Μέχρι 31 Μαϊου 2017

Ερώτηση 3
O προμηθευτής πετρελαίου δεν μου έδωσε στοιχεία για να υποβάλω αίτηση
χορήγησης επιδόματος. Πώς θα γίνει η διασταύρωση των στοιχείων;
Απάντηση
Ο προμηθευτής πετρελαίου δεν δίνει στοιχεία για την υποβολή της αίτησής σας.
Κάθε παραστατικό αγοράς πετρελαίου υποβάλλεται από τον προμηθευτή
στην Α.Α.Δ.Ε
Αυτά που πρέπει να προσέξετε είναι:
Η σωστή αναγραφή του Α.Φ.Μ. σας ή του Α.Φ.Μ. διαχειριστή-εκπροσώπου αν
πρόκειται για πολυκατοικία ή του Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας εφόσον έχει
δηλωθεί από το διαχειριστή. (βλ. ερώτηση 5)

Η σωστή αναγραφή του αριθμού παροχής της Δ.Ε.Η. ή του κοινόχρηστου αριθμού παροχής, αν πρόκειται για πολυκατοικία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!τα στοιχεία του Α.Φ.Μ. και του αριθμού παροχής της Δ.Ε.Η. πρέπει να είναι
τα ίδια στο παραστατικό του προμηθευτή και στην αίτησή σας.

Ερώτηση 4
Τι πρέπει να κάνει ο διαχειριστής σε ότι αφορά την εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών
Θέρμανσης μιας Πολυκατοικίας ;
Απάντηση
Η Εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Θέρμανσης Πολυκατοικίας απευθύνεται στους
διαχειριστές των πολυκατοικιών ή σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου υπάρχουν
περισσότερες από μία κατοικίες (ολιγοκατοικίες) και για τις οποίες υπάρχει κοινός
καυστήρας.
Ο διαχειριστής-εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της
πολυκατοικίας/μονοκατοικίας, καθώς και τη συμμετοχή κάθε ενός από αυτά στις
δαπάνες θέρμανσης σε χιλιοστά. Αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής
να πραγματοποιήσει μόνο πριν ενεργοποιήσει την δυνατότητα πληρωμής.
Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για
όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να
δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της  (ανοικτά -κλειστά -τα οποία ανήκουνσε φυσικά ή νομικά πρόσωπα).
Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε μια κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο.
Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορεί να
ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα πληρωμής. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη
δυνατότητα πληρωμής, όταν θα έχουν υποβληθεί όλες οι αιτήσεις από τους
δικαιούχους.

Πριν προβείτε στην ενεργοποίηση της δυνατότητας πληρωμής,
επιβεβαιώστε την ορθή υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων.
Η αίτησή τους είναι σωστή μόνο όταν δίπλα στα στοιχεία τους υπάρχει η ένδειξη <Υπάρχει αίτηση>.
Στα παραστατικά των αγορών πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία του Α.Φ.Μ. και του
αριθμού κοινόχρηστης παροχής της Δ.Ε.Η. θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία
έχετε εισάγει στην Εφαρμογή Διαχείρισης Χιλιοστών Θέρμανσης.
Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί Α.Φ.Μ. για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου
θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν τον Α.Φ.Μ., θα πρέπει να ορίσετε τον Α.Φ.Μ. αυτόν
στα στοιχεία της πολυκατοικίας, επιλέγοντας το σχετικό δεσμό «Ορισμός Α.Φ.Μ.».
Ο Α.Φ.Μ. πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια, ούτε και να διαγραφεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί Α.Φ.Μ.
πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του διαχειριστή.
 
Ερώτηση 5
Είμαι διαχειριστής, αλλά δεν έχουμε κοινόχρηστο μετρητή ΔΕΗ (ρολόι ΔΕΗ ) στην
πολυκατοικία. Ποιο ρολόι ΔΕΗ πρέπει να δηλώσω σαν Κοινόχρηστο;
Απάντηση
Δηλώστε το δικό σας (ως διαχειριστή/εκπροσώπου) ρολόι Δ.Ε.Η., ή εναλλακτικά επιλέξτε
ένα ρολόι (αρ. παροχής Δ.Ε.Η.) που θα έχετε συμφωνήσει με όλους τους ενοίκους της
πολυκατοικίας σας.
 
Ερώτηση 6
Τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση αλλαγής διαχειριστή;
Απάντηση
Στην Εφαρμογή Διαχείρισης
Χιλιοστών Θέρμανσης Πολυκατοικίας, θα δηλωθούν τα νέα
στοιχεία. Οι ένοικοι θα υποβάλουν τις νέες αιτήσεις με τον νέο Α.Φ.Μ. διαχειριστή. Ο
διαχειριστής θα ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι νέες διασταυρώσεις παραστατικών αγοράς πετρελαίου θέρμανσης,
αφορούν τις αγορές που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης
της δυνατότητας πληρωμής.Ερώτηση 7
Είμαστε μια πολυκατοικία, όπου κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα. Πρέπει να
τη δηλώσουμε σαν πολυκατοικία ή ο κάθε ένοικος να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας;
Απάντηση
Θα κάνετε χωριστή αίτηση ο καθένας ως κάτοικοςμονοκατοικίας, με την προϋπόθεση
ότι θα προμηθευτείτε πετρέλαιο με διαφορετικά παραστατικά αγοράς. Τα στοιχεία του
Α.Φ.Μ. και του αριθμού παροχής της Δ.Ε.Η. πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του
πρατηριούχου και αντίστοιχα στην αίτηση κάθε δικαιούχου.Ερώτηση 8
Έχω υποβάλει την αίτηση μου στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου
Θέρμανσης, το παραστατικό αγοράς όμως αναγράφει τον Α.Φ.Μ. της συζύγου μου.
Θα υπάρξει πρόβλημα στην διασταύρωση των στοιχείων;
Απάντηση
Η διασταύρωση των στοιχείων δεν θα ολοκληρωθεί. Τα στοιχεία του Α.Φ.Μ. και του
αριθμού παροχής της Δ.Ε.Η. πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του πρατηριούχου
και στην αίτηση σας.Ερώτηση 9
Η πίστωση του λογαριασμού μου δεν πραγματοποιείται λόγω ανενεργού IBAN που
έχω δηλώσει. Πώς μπορώνα τον διορθώσω;
Απάντηση
Θα προβείτε σε τροποποιητική αίτηση στην οποία θα διορθώσετε τον ΙΒΑΝ ή να
δηλώσετε το νέο IBAN από την αντίστοιχη επιλογή στην οθόνη
“Προβολή Διασταυρωμένων Αγορών Πετρελαίου”.