Λογιστική : Σε ποιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα διδάχτηκε για πρώτη φορά.

 

«Μικρά Κατάστιχα» από την Ιστορία της Λογιστικής, της Φορολογίας & του Εμπορίου.

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής

Το 1855, το μάθημα της διπλογραφίας εισήχθηκε για υποχρεωτική διδασκαλία στη Βασιλική Πολυτεχνική Σχολή (Σημ: Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), ο τότε καθηγητής είχε εκδώσει και το έργο «Διπλογραφία/υπό Ιω. Χρυσάνθου, διευθύνοντος το ειδικόν Λογιστήριον του Υπουργείου των Εσωτερικών και Διδάσκοντος την διπλογραφίαν εν τω Βασιλικώ Πολυτεχνείω.)». 


 

Το «Πολυτεχνείο» ιδρύθηκε ο 1837 με την ονομασία  “Βασιλικό Σχολείο των Τεχνών” ως σχολείο τεχνικής εκπαίδευσης. Το “Σχολείο”, στην αρχική του μορφή, λειτουργούσε μόνο Κυριακές κι εορτές – αργίες. Πρόσφερε μαθήματα σε τεχνικούς (μαστόρους, οικοδόμουςκ.λπ). Γρήγορα έγινε γνωστό ως “Πολυτεχνείο”. Το 1843, γίνεται η πρώτη μεταρρύθμιση και τότε ονομάζεται “Σχολή των Βιομηχανικών και Ωραίων Τεχνών”. 

Το 1887 το Πολυτεχνείο διαχωρίζεται και οι τεχνικές ειδικότητες υπάγονται στο «Σχολείο Βιομηχάνων Τεχνών». Ιδρύονται τρεις σχολές τετραετούς φοίτησης. Το έως τότε Σχολείο τεχνών προάγεται σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα .[ Η Λογιστική διδασκόταν στο 4Ο  έτος της Σχολής  των Πολιτικών Μηχανικών ].


 

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37155#