Μισθοδοσία

 

 Επιχειρήσεις – Μισθοδοσία

Σε μία εποχή που το εργατικό δίκαιο γίνεται όλο και πιο ασαφές καθώς γεννιούνται υψηλοί κίνδυνοι προστίμων , το έμπειρο προσωπικό της μισθοδοσίας το οποίο δραστηριοποιείται από το 1995 και υποστηρίζει διαφόρων ειδών επιχειρήσεις με απασχολούμενο προσωπικό άνω των 50 ατόμων, στηρίζει , ενημερώνει και δίνει λύσεις σε ασφαλιστικά, εργατικά ζητήματα καθώς και σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ γνωρίζοντας πως το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι μιας επιχείρησης αλλά και παράλληλα ότι το μισθολογικό κόστος είναι μια σημαντική δαπάνη. Οι συνεχείς ενημερώσεις και παρακολουθήσεις σεμιναρίων μας καθιστά υπεύθυνους για την διεκπεραίωση οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή εργατικού ζητήματος.

Θέματα Μισθοδοσίας

Σύνταξη και υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Εργάνη όλων των εντύπων Ο.Α.Ε.Δ. και Σ.Ε.Π.Ε., προσλήψεων, οικειοθελών αποχωρήσεων, καταγγελιών συμβάσεων, συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, λήξης-ανανέωσης συμβάσεων ορισμένου χρόνου, πρακτικής άσκησης, πίνακα προσωπικού (ετήσιο), τροποποίηση προγράμματος εργασίας (ωρών, αποδοχών), υπερωριών.
Υπολογισμό της μισθοδοσίας μηνιαίως, εκτύπωση των αποδείξεων πληρωμών των υπαλλήλων, των μισθοδοτικών καταστάσεων, των λογιστικών άρθρων καθώς και δημιουργία/αποστολή του αρχείου στη συνεργαζόμενη τράπεζα για την πληρωμή των υπαλλήλων.
Ενημέρωση του βιβλίου αδειών και υπερωριών.
Αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών υπάλληλων ετήσια.
Υπολογισμός αποζημιώσεων σε περιπτώσεις καταγγελίας συμβάσεως ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Αποστολή μηνιαίως των προσωρινών δηλώσεων Φ.Μ.Υ.
Έγκαιρη ενημέρωση και Συμβουλευτική για τις αλλαγές στην Εργατική / Ασφαλιστική / Φορολογική Νομοθεσία και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Θέματα Επιδότησης Εργασίας

Ενημέρωση και ένταξη σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. με παρακολούθηση αυτών μέχρι και την ολοκλήρωση τους.
Προετοιμασία – Προϋπολογισμός και αναφορές (ανά εργαζόμενο, κέντρο κόστους, υποκατάστημα, τμήμα εργασίας κλπ).
Έκδοση βεβαιώσεων εργοδότη πάσης φύσεως, κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων και διαχείριση του υπολοίπου των αδειών ασθενειών εργαζομένων.

[/vc_column_text]

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη εργαζομένου

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δυο όψεων
• Εκκαθαριστικό εφορίας ή αποδεικτικό Α.Φ.Μ
• Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α
• Αποδεικτικό αριθμού μητρώου Ι.Κ.Α
• Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπού εκτός Ε.Ε υποχρεωτική είναι η άδεια διαμονής –εργασίας , στην οποία να γίνονται διακριτά η ημερομηνία έναρξης και λήξης καθώς και αν παρέχεται για εργασία
• Σε περίπτωση εργασίας ανηλίκου υποχρεωτική είναι η χορήγηση του βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου

Απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για  την προσληψη ενός υπαλλήλου

[/vc_column][/vc_row]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ