Νέος τρόπος πληρωμής εισφορών πάγιας αντιμισθίας

 

Για τον νέο τρόπο πληρωμής εισφορών πάγιας αντιμισθίας ενημερώνει το πρώην Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Ασφάλισης Νομικών με ανακοίνωσή του, που αναφέρει ότι από 1/1/2017, ο τρόπος πληρωμής των εισφορών πάγιας αντιμισθίας (μηνιαίων και ετησίων) δεν ισχύει και οι εισφορές εργοδότη πληρώνονται στον ΕΦΚΑ μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).

 

Πηγή: Taxheaven