Παράταση μέχρι 30/6/2022 της ειδικής άδειας ασθένειας εργαζόμενων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η με Αριθμ. 35432/13-04-2022 απόφαση του υπουργείου Εργασίας σχετικά με την παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν.4886/2022 (Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την προηγούμενη ρύθμιση η ειδική άδεια ασθενείας μπορούσε να χορηγηθεί έως τις 15/4/2022.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Η ισχύς του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α’12) παρατείνεται από τη λήξη της και μέχρι την 30η.06.2022 με τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες, που ορίζονται στην υπ’ αρ. 6924/27-01-2022 (Β’291) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα.