Τήρηση Bιβλίων

Μηχανογραφημένη τήρηση απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα (ΕΛΠ) οποιασδήποτε νομικής μορφής(ΑΤΟΜΙΚΗ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ).

Ηλεκτρονική Υποβολή Φπα, Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Vies), Intrastat.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων (ΜΥΦ).

Λογιστικό αποτέλεσμα με κάθε καταχώρηση για την ενημέρωση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης σας.

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων) σύμφωνα μετα ΕΛΠ.

Σε συνεργασία με αξιόλογους νομικούς, αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση υποβολής στο ΓΕΜΗ για θέματα που αφορούν καταστατικά (συστάσεις-τροποποιήσεις καταστατικών).

Χρήσιμες συμβουλές για την βελτίωση των χρηματοοικονομικών σας μεγεθών και ελαχιστοποίηση των φόρων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η επιχείρησή μας διαθέτει από τα πιο σύγχρονα συστήματα μηχανογράφησης , άρτια εξοπλισμένα με νέας τεχνολογίας μηχανήματα και λογισμικών προγραμμάτων.

Επίσης διαθέτει εκσυγχρονισμένο σύστημα διαχείρισης της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με δυνατότητα διατήρησης ιστορικού των mail για κάθε επιχείρηση.

Υπάρχει δυνατότητα άμεσης παραλαβής δεδομένων (έσοδα-έξοδα) μέσω μηχανογραφημένης διαδικασίας (back-up).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η επιχείρηση μας διαθέτει σύστημα πρωτοκόλλου εισόδου & εξόδου των τιμολογίων έτσι ώστε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή τον χρόνο παραλαβής -διεκπεραίωσης- παράδοσης των παραστατικών της επιχείρησης σας.

Επιπλέον, διαθέτουμε εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος παραλαμβάνει τα τιμολόγια από τον χώρο σας και σας τα παραδίδει αντίστοιχα έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αποσπαστείτε από την εργασία σας.

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εκπροσώπηση στη ΔΟΥ για όλες τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη (εργασίες σε τμήματα Μητρώου, Ελέγχου, ΚΒΣ κλπ).

Σε περίπτωση έναρξης νέας επιχείρησης από μεταβίβαση παλαιάς, κατάρτιση και υποβολή φόρου υπεραξίας.

Εγγραφή ΕΦΚΑ – ΓΕΜΗ – ΙΚΑ (αν υπάρχει προσωπικό).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Την ανάθεση κάθε είδους εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία, με εξουσιοδοτήσεις ώστε οι πελάτες μας να μη χάνουν μέρος του πολύτιμου χρόνου τους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις Υπηρεσίες στις οποίες διεκπεραιώνουμε εργασίες για τους πελάτες μας: ΔΟΥ, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία, ΟΑΕΕ, Επιθεώρηση Εργασίας, Επιμελητήρια, Πρωτοδικείο, ΥΠΕΕ, Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμοι,Τράπεζες.